Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


I. előrehaladási jelentés

Nemzeti Sport Intézet részére                                                    

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

 

 

Tárgy: I. negyedéves előrehaladási jelentés[1]

 

Zalaszentbalázs Sportegyesület negyedéves előrehaladási jelentése

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/8548/2011 számon vette nyilvántartásba.

 

Korábban azért nem került benyújtásra az I. negyedéves előrehaladási jelentés, mivel a támogatási igazolást 2011. december 30-án kaptuk meg, ezért a tavalyi évben a sportfejlesztési programmal kapcsolatban semmilyen változás nem történt.

 

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére, amelyet a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról.

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének első negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását.

A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült):

 

Személyi jellegű ráfordítás jogcím:

Kérjük sorolja fel a programban igényelt és jóváhagyott feladatokat, stratégiai célokat:

 

-

 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím:

Kérjük sorolja fel a programban igényelt és jóváhagyott feladatokat, stratégiai célokat:

Például: edzéselemzés technikai feltételeinek biztosítása; biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés biztosítása; erőnléti edzésekhez szükséges eszközök biztosítása; sportcélú infrastruktúra fejlesztés (felújítás és/vagy új építés); stb.

 

-

 

 

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:

Kérjük sorolja fel a programban igényelt és jóváhagyott feladatokat, stratégiai célokat:

Például: szakemberek díjazása; utánpótlás korú versenyzők kiválasztása, felkészítése, képzése; sportszerek biztosítása; gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök biztosítása; infrastruktúra rendelkezésre állása (pályabérlet); bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek;tornák, felkészülési mérkőzések költségei; edzőtábor költségei; stb.

 

-

 

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím:

 

-

A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel:

Személyi jellegű ráfordítás jogcím

Kérjük, hogy a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel összhangban fejtse ki az ide vonatkozó, időarányosan megvalósult tevékenységüket:

-

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel):

Kérjük, hogy a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel összhangban fejtse ki az ide vonatkozó, időarányosan megvalósult tevékenységüket:

 Például: sportszerek mevásárlásáról, használatba adásáról, gyógyászati segédeszközök beszerzéséről, felhasználásáról, versenyek/mérkőzések eredményeiről, helyezésekről

-

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel):

Kérjük, hogy a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel összhangban fejtse ki az ide vonatkozó, időarányosan megvalósult tevékenységüket:

-

 

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét  jogcímenként, valamint a 2011. december 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet).

 

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek.

 

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni.

 

Zalaszentbalázs, 2012. 06. 29.

Tisztelettel:

………………………………………………

Horváth Dániel

p.h.


Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2011. december 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Jogcím

Igényelt támogatás

(Ft)

Jóváhagyott támogatás

(Ft)

Kiállított támogatási igazolás

(Ft)

2011. december 31-ig pénzügyileg teljesített támogatás
(Ft)

Ebből felhasznált

(Ft)

A felhasználás célja[2]

Személyi jellegű ráfordítás

0

0

0

0

0

 

Tárgyi eszköz beruházás

0

0

0

0

0

 

Ebből utófinanszírozott

0

0

0

0

0

 

Ebből biztonságtechnikai

0

0

0

0

0

 

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása

0

0

0

0

0

 

Képzéshez kapcsolódó

0

0

0

0

0

 

Közreműködői költség

0

0

0

0

0

 

Összesen:

0

0

0

0

0

 

 

Dátum: Zalaszentbalázs, 2012. június 29.                                                                                                  ………………………………

                                                                                                                                                                                 Horváth Dániel[1] A jóváhagyott sportfejlesztési programmal és kiállított támogatási igazolással rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A negyedéves időszakok külön kezelendőek, egy jelentés nem tartalmazhat egyszerre több időszakot.

[2] Amennyiben releváns (abban az esetben, ha nem történt felhasználás nem szükséges kitölteni)